قالب وردپرس

شرایط بیمه نامه درمان تکمیلی

درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی

شرايط سني بيمه شدگان

1- فرزندان ذكور مجرد حداكثر تا سن 18سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل با ارائه گواهي تحصيلي تمام وقت حداكثر تا سن 20 سال تمام مشمول قرارداد هستند . ( در مورد دانشجويان با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل حداكثر تا سن 25 سال تمام و در مورد دانشجويان مقطع دكتري حداكثر تا سن 26 سال تمام .)

2- فرزندان مونث تا زمان ازدواج و يا اشتغال بكار تحت پوشش بيمه هستند .

3- فرزندان مونث مطلقه تا زمان رجوع و يا ازدواج مجدد بشرط عدم اشتغال بكار تحت پوشش بيمه مي باشند .

4- نوزادان به محض تولد تحت پوشش قرار مي گيرند مشروط بر آنكه حداكثر ظرف مدت يكماه تصوير شناسنامه وي را جهت صدور الحاقيه براي بيمه دانا ارسال نمايند .

5- فرزندان معلول جسمي و ذهني بيمه شدگان ، بدون در نظر گرفتن شرط سني بيمه خواهند شد .

6- ساير بيمه شدگان حداكثر تا سن 60 سال تمام بيمه مي باشند .

7- بيمه دانا موافقت مي نمايد بيمه شدگان بالاي 60 سال تا 70 سال تمام را با 50% افزايش و افراد بالاي 70 سال را با 100% افزايش حق بيمه تحت پوشش قرار دهد .

8- كليه كاركنان مونث مي توانند همسر و تمامي فرزندان خود را همانند ساير بيمه شدگان با پرداخت حق بيمه دو برابر صرفا” در ابتداي قرارداد و تحت پوشش بيمه قرار دهند .

تبصره 1) كاركنان شاغل بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنان وقتي بيمه شده تلقي مي شوند كه داراي دفترچه بيمه خدمات درماني كاركنان دولت ،سازمان تامين اجتماعي و يا خدمات درماني نيروهاي مسلح باشند .

بيمه شدگان : كليه كاركنان شاغل (رسمي ، قراردادي و پيماني ) كه به طور تمام وقت به استخدام بيمه گذار مي باشند به همراه كليه افراد خانواده آنها .

حادثه : عبارتست از هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و باعث وارد آمدن صدمه جسمي به بيمه شده گردد .

بيماري : عبارتست از هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي اعضاء و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص پزشك .

فـرانشيـز: درصد معيني از هزينه هاي درماني مشمول تعهدات قرارداد است كه تامين آن بعهده بيمه گذار يا بيمه شده مي باشد .

۱-اعمال جراحي تخصصي ، جراحي عمومي و درمان طبي .

2-جبران هزينه هاي مربوط به زايمان ( طبيعي و سزارين ) و كورتاژ تخليه اي .

3-جبران هزينه هاي پزشكي ، تشخيصي و تشخيصي درماني غير بيمارستاني ( پاراكلينيكي ) و جراحـي هاي مجاز سرپايي در سه گروه به شرح ذيل :

الف : سونوگرافي – ماموگرافي – راديوتراپي – انواع اسكن – سي تي اسكن – انواع آندوسكوپي – ام آر اي و اكو كارديوگرافي .

ب : تست ورزش – نوار عضله – نوار عصب – نوار مغز و آنژيوگرافي چشم .

ج : شكستگيها – گچگيري – ختنه – بخيه – كرايوتراپي – اكسيزيون ليپوم – تخليه كيست و ليزرچشم .

4- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم در صورتيكه نقص بينايي 4 ديوپتر يا بيشتر باشد ( منوط به تائيد پزشك معتمد بيمه دانا قبل از عمل ) .

ج : بيمه شدگان مي بايست در صورت بستري در مراكز طرف قرارداد يا غير طرف قرارداد مراتب بستري خود را قبل از ترخيص به اطلاع بيمه دانا برساند .

ب ) مدارك مورد نياز جهت صدور معرفي نامه :

1- معرفينامه بيمه گذار  .

2-گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري يا عمل جراحي .

3-تصوير دفترچه بيمه شده اصلي و بيمار .

4-در مورد زايمان يا سزارين ارائه اصل شناسنامه بيمه شده اصلي الزامي است .

5-براي فرزندان ذكور از 18 تا 26 سال ارائه گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است .

6-براي فرزندان مونث 15 سال به بالا ارائه اصل شناسنامه الزامي است .

توجه : در خصوص انجام اعمال جراحي بيني يا رفع عيوب انكساري چشم ، معاينه بيمار قبل از انجام عمل بوسيله پزشك معتمد بيمه دانا الزامي است .

مدارك مورد نياز براي پرداخت خسارت مراكز درماني غير طرف قرارداد به بيمه شده :

1- معرفي نامه بيمه گذار .

2-فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه ، بيمه شده اصلي و بيمار .

3-چنانچه هزينه مربوط به زايمان و يا فرزند مونث بالال 15سال يا مذكر بالاي 18 سال باشد ارائه اصل شناسنامه الزامي است .

4-اصل قبض پرداختي صندوق بعلاوه گزارش مربوطه ( در خصوص هزينه هاي پاراكلينيكي) .

5-اصل صورتحساب بيمارستان ، اصل صورتحساب پزشكان ، گواهي پزشكان با قيد نوع اقدام درماني انجام شده ، گزارش اتاق عمل ، گواهي بيهوشي ( درخصوص موارد جراحي ) ، ريز نسخ دارويي ، ريز نسخ آزمايش ، گزارش پاتولوژي ، گزارش راديولوژي و ريز لوازم مصرفي بيمارستان همراه با فاكتور پروتز مصرفي ممهور به مهر پزشك جراح و اتاق عمل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *