قالب وردپرس

علل زیان سنگین شرکت ها در بیمه نامه درمان تکمیلی

علل زیان سنگین شرکت ها در بیمه نامه درمان تکمیلی

بیمه درمان

بیمه درمان تکمیلی

بررسی وضعیت شرکت هایی که دچار زیان های سنگین از ناحیه بیمه درمان شدند ، نشان میدهد ارزیابی صحیح و مدیریت منطقی نسبت به این پرتفوی اعمال نشده است و بدون در نظر گرفتن مولفه های موجود وارد شدند./ شرکت های بیمه برای اینکه در رشته درمان دچارزیان نشوند باید در مدیریت ترکیب پرتفوی ارزیابی دقیق داشته باشند.

بر مبنای آمارهای مالی  که در پایان هر سال مالی از شرکت های بیمه  استخراج می شود،  شرکت های بیمه در حوزه بیمه در مان تکمیلی توام با زیان هستند و نسبت خسارت آنها در شرایط ایده آل در نقطه سربسرقرار دارد.

بسیاری از بیمه گزاران که در رشته بیمه اموال دارای پرتفوی هستند خواهان تکمیل پرتفوی برای بیمه گزاران زیر مجموعه خود هستند در این راستا شرکت های بیمه در راستای رضایت مشتری در این حوزه وارد می شوند و این مساله توجیه منطقی برای شرکت های بیمه است که  بارویکرد تجمیع پرتفویی ،  سبد محصولات را مدیریت کنند .

 در واقع شرکت های بیمه  در رشته درمان تکمیلی با رویکرد اینکه زیان حاصل از درمان را از محل پرتفوی اموال جبران می کنند ، در این راستا گام برمی دارند اما مسلما باید مدیریت صحیحی در پرتفوی اعمال کنند.

صبررسی وضعیت شرکت هایی که دچار زیان های سنگین از ناحیه بیمه درمان شدند ، نشان میدهد ارزیابی صحیح و مدیریت منطقی نسبت به  این پرتفوی اعمال نشده است و بدون در نظر گرفتن مولفه های موجود وارد شدند. بنابراین شرکت های بیمه برای اینکه در رشته درمان دچارزیان نشوند باید در مدیریت ترکیب پرتفوی ارزیابی دقیق داشته باشند.

در بیمه نامه درمان تکمیلی آنالیز و ارزیابی ریسک به تنهایی در اختیار شرکت های بیمه نیست و تعرفه ها از سوی وزارت بهداشت و مراجع در مانی تکلیف می شود؛ بنابراین شرکت های بیمه با در نظر گرفتن تمامی مولفه های موجود باید حق بیمه را تعیین می کنند.

 با توجه به رشد حق بیمه های تولیدی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: بخشی از این رشد به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم بر می گردد.

بر اساس آخرین مطالعات شرکت سوییس ری  اساسا رشد حق بیمه شرکت های بیمه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و  ژاپن و حتی در هند که در بحث بیمه های زندگی ضریب نفوذ قابل قبولی پیدا کرده است ، 4 الی 5 درصد است و در آسیا و افریقا به 8درصد هم می رسد.

وی افزود: بنابراین بخشی از این رشد به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم باز می گردد.ضریب نفوذ بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه بسیار پایین است در حالیکه در ایران ظرفیت های فراوانی در حوزه بیمه وجود دارد که در این راستا شرکت های بیمه به خصوص شرکت های خصوصی باید به آن توجه کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *